הסרת כישוף : ושינוי המזל מדיום שמואל זהר ינאי נתנאל סמריק ולקוחות מספרים